Skip to main content

FAQ

Registere CV

Hvordan registrerer jeg min CV og blir kandidat hos dere?

Dette gjør du enkelt ved å trykke på knappen ‘registrer CV’. Her finner du et enkelt skjema, samt får anledning til å laste opp din egen CV og relevante vedlegg.

Må jeg fylle inn alle felt, eller kan jeg bare laste opp min CV?

Om du ønsker kan du kun fylle inn personalia, men for at du skal være mest mulig synlig anbefaler vi at du lager en fullstendig profil gjennom å fylle i alle felter. Vi ser veldig gjerne at du også laster opp en oppdatert CV og andre relevante vedlegg på profilen din.

Må jeg oppgi mine referanser?

Vi ønsker alltid snakke med minst to relevante referanser. Husk å varsle dine referansepersoner om at de vil bli oppringt av oss.

Må jeg oppgi referanser når jeg registrerer meg?

Du kan gjerne oppgi referanser under selve intervjuet.

Hva bør jeg ha med meg og forberede til intervju?

Vi anbefaler at du har med deg din CV, relevante attester, minst to referanser og eventuelle vitnemål og bevis som kan være relevant for oppdraget. Det er alltid positivt at du har forberedt deg på hvorfor akkurat du skal ha denne stillingen, og hva du kan bidra med. Les deg gjerne opp på stillingen og ha eventuelt med deg noen spørsmål.

Hvor lang tid tar søkeprosessen hos Scala?

Alle våre prosesser kan se forskjellige ut, og kan vanligvis ta alt fra en til inntil ti uker, avhengig av oppdragets omfang og karakter.

Arbeidsforhold

Hvem er min arbeidsgiver?

Scala er din arbeidsgiver under oppdragene, uavhengig av fysisk arbeidssted. Du mottar lønn fra oss, og vi har alt personal- og forsikringsansvar så lenge du arbeider hos en av våre oppdragsgivere. Scala etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver.

I tilfeller der kunden ønsker å rekruttere vil du bli opplyst om dette tidlig i prosessen.

Hvor lenge varer oppdragene?

Varigheten på våre oppdrag varierer fra korte oppdrag på inntil 14 dager, til langsiktige oppdrag på 6 måneder eller mer.

Hva skjer hvis min oppdragsgiver spør meg om å jobbe mer?

Dersom du ønsker, kan du gjerne godta en forlengelse av oppdraget. Det er din plikt som vikar å gi Scala beskjed omgående om hvilke avtaler som er gjort med kunden, slik at vi som arbeidsgiver til enhver tid kan gi deg og kunden gyldige skriftlige avtaler.

Hva gjør man hvis jeg blir syk?

Blir du syk, må du omgående ringe personlig til Scala. Dette må gjøres før klokken 08:00 samme dag som man er syk. Det er ikke tilstrekkelig å melde fravær per sms eller epost, dette gjelder både ved egenmelding og ved sykemelding. Din oppdragsgiver skal også informeres om fravær. Dersom dette ikke blir fulgt vil det ikke utbetales lønn for fraværet. Ved bruk av sykemelding, skal den være levert senest 14 dager etter første fraværsdag, ellers bortfaller kravet om sykepenger. Gis ikke beskjed om fraværet den aktuelle dagen bortfaller kravet om sykepenger. Sykemelding kan sendes på epost om man er forhindret fra å møte opp hos Scala.

Hvilke regler gjelder for sykemelding?

For å ha rett til lønn fra oss ved bruk av sykemelding, må du ha vært ute på oppdrag i sammenhengende mer enn fire uker. For å ha rett til lønn under egenmelding, må du ha vært ute på oppdrag i sammenhengende mer enn to måneder. Som arbeidsgiver er vi pliktig til å betale for de 16 første dagene av sykemeldingen. Deretter foretas utbetaling fra ditt lokale NAV-kontor.

Hva innebærer taushetsplikten?

Taushetsplikten innebærer at alle våre medarbeidere plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i sitt arbeid får vite om et selskaps opplysninger og om andres personlige forhold. Med dette menes bl.a. opplysninger om fysisk og psykisk helse, familie- og hjemforhold, boligforhold, økonomi eller klient i forhold til det offentlige. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Fører noen av de midlertidige oppdragene til fast stilling?

Ved siden av våre rekrutteringsoppdrag, som alltid fører til fast stilling, ser vi også at mange innleieforhold fører til fast ansettelse hos oppdragsgiver. Dette er ofte en utmerket mulighet til å teste en arbeidsplass, og til å vise seg frem for potensielle arbeidsgivere.

Lønn / pensjon / feriepenger / utgifter

Opparbeider en seg feriepenger når en jobber for Scala?

Alle som jobber i Scala opparbeider seg feriepengegrunnlag på hver krone som tjenes. Feriepengene utbetales enten i juni året etter inntjening.

Opparbeider en seg pensjonspoeng når en jobber for Scala?

Alle våre ansatte opparbeider seg pensjonspoeng etter påkrevd lengde av arbeidsforholdet, og er med i obligatorisk tjenestepensjon på lik linje som andre lønnsmottakere i Norge.

Har ansatte yrkesskadeforsikring?

Alle ansatte i Scala er tilsluttet obligatorisk yrkesskadeforsikringen som omfatter yrkesskade eller yrkessykdom forårsaket under oppdrag (i arbeid) på arbeidsstedet/ i arbeidstiden.

Når får man utbetalt lønn?

Utbetaling av lønn skjer den 10. i hver måned. Lønn blir betalt ut etterskuddsvis for en periode på 4 eller 5 uker tilsvarende forutgående måned, alltid hele uker.

Må jeg levere skattekort til dere?

Scala henter ut skattekort elektronisk fra skatteetaten. Disse blir hentet hver måned før utbetaling av lønn.

Dekker Scala noen av reiseutgiftene til oppdragene?

Nei, all transport til og fra arbeid må du dekke selv. Kun i enkelte tilfeller medfører et oppdrag at reiseutgifter dekkes, dette må i hvert tilfelle først bli godkjent av aktuell kunde.

Timelister

Hvordan skal timer godkjennes og når?

Alle våre ansatte i oppdrag er registrert som brukere i vårt system. Dersom ikke annet er avtalt, skal timene registreres online ved ukeslutt, og senest påfølgende mandag. Ved inngåelse av arbeidsavtale vil du motta påloggingsinformasjon og veiledning for timeregistrering.

Hva skjer hvis jeg ikke registrerer mine timelister innen fristen?

Dersom du ikke registrerer timene innen fristen, kan du risikere at lønn ikke blir utbetalt til forventet tid.

Fant du ikke svaret til ditt spørsmål her?
Ta kontakt med oss!