Skip to main content

Testing av kandidater

Evnetester kan si noe om dine kognitive evner. Slike tester måler evne til logisk og analytisk tenkning og ditt potensiale for å lære nye ting. Ferdighetstester tester konkrete ferdigheter, som f.eks språkkunnskaper. Dette er tester du kan bli bedre på gjennom trening. Personlighetstester søker å kartlegge generelle adferdsmønstre. Det finnes ingen fasit for slike tester, og resultatet benyttes som grunnlag for et dybdeintervju med kandidaten for å vurdere i hvilken grad kandidatens oppfatning og intervjuerens observasjoner underbygger testresultatet.

De tester vi benytter mest når vi jobber med å fastslå kandidatenes grunnleggende personlighetstrekk, bygger på “The 5 Big Personality Traits”, eller 5 faktormodellen som den oftest kalles på norsk. Når vi rekrutterer til stillinger i viktige team, benytter vi oss ofte av Belbin-tester eller IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) for å sikre at vi finner en kandidat som passer til de andre i det allerede etablerte teamet hos oppdragsgiveren. Dette kan ofte være en god investering, da kandidaten da ofte integreres raskere etter oppstart i ny jobb.

Og som de fleste vet, det er fryktelig dyrt å ansette feil person.

Andre tjenester vi tilbyr

Bemanningsutleie

Rekruttering til
faste stillinger

Rådgivning

Executive Search
& Selection

Testing av kandidater

Tester vi benytter