Testing av kandidater

Evnetester kan si noe om dine kognitive evner. Slike tester måler evne til logisk og analytisk tenkning og ditt potensiale for å lære nye ting. Ferdighetstester tester konkrete ferdigheter, som f.eks språkkunnskaper. Dette er tester du kan bli bedre på gjennom trening. Personlighetstester søker å kartlegge generelle adferdsmønstre. Det finnes ingen fasit for slike tester, og resultatet benyttes som grunnlag for et dybdeintervju med kandidaten for å vurdere i hvilken grad kandidatens oppfatning og intervjuerens observasjoner underbygger testresultatet.

De tester vi benytter mest når vi jobber med å fastslå kandidatenes grunnleggende personlighetstrekk, bygger på “The 5 Big Personality Traits”, eller 5 faktormodellen som den oftest kalles på norsk. Når vi rekrutterer til stillinger i viktige team, benytter vi oss ofte av Belbin-tester eller IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) for å sikre at vi finner en kandidat som passer til de andre i det allerede etablerte teamet hos oppdragsgiveren. Dette kan ofte være en god investering, da kandidaten da ofte integreres raskere etter oppstart i ny jobb.

Og som de fleste vet, det er fryktelig dyrt å ansette feil person.

Andre tjenester vi tilbyr

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Bemanningsutleie

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Rekruttering til
faste stillinger

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Rådgivning

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Executive Search
& Selection

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Testing av kandidater

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Tester vi benytter