Skip to main content
Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Om Scala

I Scala er vi opptatt av godt medarbeiderskap og ikke minst hvordan vi utvikler dette. I en travel hverdag kan det være vanskelig å sette av tid til å snakke sammen og å komme frem til hva man skal snakke om. Da er det helt avgjørende med gode samtaleverktøy og god veiledning i prosessen. Vi og våre partnere har utviklet verktøy til medarbeiderundersøkelser i svært mange år.

Dette er verktøy som hjelper lederen å utvikle sin enhet. Scala har som ambisjon å hjelpe bedrifter med å få på plass de riktige ressursene, samt å utvikle bedriften til å bli en sunn, selgende og lærende organisasjon. Våre konsulenter jobber svært fokusert og dedikert for å finne de rette menneskene som vil bidra til at din forretningsstrategi fungerer.

Erfaring & nettverk

Scala er et norsk rekrutterings- og bemanningsselskap, etablert i 2010. Firmaet holder til i Ski, rett syd for Oslo. Vi samarbeider med små og store bedrifter på det sentrale Østlandet.

Gjennom tidligere oppdrag og egen innsats har vi etablert et bredt nettverk, både blant bedrifter som trenger arbeidskraft, og blant arbeidssøkende spesialister og ledere. Innleie av arbeidskraft er en fin mulighet til å prøve ut nye medarbeidere, og ofte ser vi at det resulterer i faste ansettelser hos våre kunder.

Vi skreddersyr en løsning for hvert enkelt oppdrag.

Vi skaffer vikarer, fagfolk, selgere m.m. til de fleste bransjer og industrier, som f.eks.:

Lager og logistikk
Bygg og anlegg
 Transport/Distribusjon
Kontor og administrasjon
Produksjon
Elkraft
Scalanorge Rekruttering og Bemanning

«Verdier og visjoner for virksomheten er med på å skape et grunnlag for alt vi gjør.
Vi lover bare det vi kan holde, men til gjengjeld holder vi det vi lover!»

-Scala

Vår visjon

Vår visjon for virksomheten er å hjelpe våre kunder med rekruttering og bemanningsløsninger, samt utfordringer knyttet til organisering og utvikling av kompetanse.

Dette kan innebære strategievaluering, organisasjonsanalyse, verdibasert virksomhetsplanlegging, opplæring, samt forbedring av prosesser og interne relasjoner.

Våre verdier

Våre verdier skal styre våre handlinger i en retning som er positiv for kundene, for våre ansatte, og for samfunnet ellers. Det vi har forpliktet oss til å etterleve er å skape reell verdi for våre mange kunder, å alltid opptre med integritet, samt å alltid levere når vi har forpliktet oss til en leveranse.

Våre kunder skal alltid være fornøyde.

Våre handlinger

Våre handlinger er det som skaper resultater, og disse skal alltid være i overenstemmelse med våre verdier og våre langsiktige mål for virksomheten. Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan vi oppfattes av våre kunder, og vi vil tilpasse alle sider ved vår virksomhet, og alle våre planer, slik at vi på en god måte kan sørge for at våre kunder får det de forventer. Kvalitet er ingen tilfeldighet, det ligger omtanke og planmessig oppfølging bak alt vi gjør.