Skip to main content

Executive Search & Selection

Såkalt Executive Search & Selection er en prosess vi følger når vi rekrutterer til lederstillinger eller spesialiststillinger der potensielle kandidater forventes å være i jobb hos mulige konkurrenter av oppdragsgiver, eller der det foreligger andre grunner til ønsket diskresjon fra oppdragsgivers side. Dette kan være i forbindelse med nedbemanninger, flytting av deler eller hele bedriften, samt organisasjonsendringer som følge av oppkjøp, fusjoner eller lignende. Vi søker da i markedet på oppdragsgivers vegne i våre nettverk etter kandidater som passer til stillingsbeskrivelsen, og forsøker å selge inn den aktuelle stillingen.

Andre tjenester vi tilbyr

Bemanningsutleie

Rekruttering til
faste stillinger

Rådgivning

Executive Search
& Selection

Testing av kandidater

Tester vi benytter