Executive Search & Selection

Såkalt Executive Search & Selection er en prosess vi følger når vi rekrutterer til lederstillinger eller spesialiststillinger der potensielle kandidater forventes å være i jobb hos mulige konkurrenter av oppdragsgiver, eller der det foreligger andre grunner til ønsket diskresjon fra oppdragsgivers side. Dette kan være i forbindelse med nedbemanninger, flytting av deler eller hele bedriften, samt organisasjonsendringer som følge av oppkjøp, fusjoner eller lignende. Vi søker da i markedet på oppdragsgivers vegne i våre nettverk etter kandidater som passer til stillingsbeskrivelsen, og forsøker å selge inn den aktuelle stillingen.

Andre tjenester vi tilbyr

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Bemanningsutleie

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Rekruttering til
faste stillinger

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Rådgivning

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Executive Search
& Selection

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Testing av kandidater

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

Tester vi benytter