Skip to main content

Rekruttering til faste stillinger

Vi i Scala jobber nært med våre kunder for å sikre at vi har en fullstendig forståelse av bedriften og spesifikke behov i forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere. Vi jobber planmessig med utforming av gode annonser for å tiltrekke oss de mest relevante kandidatprofilene. Gjennom en strukturert intervjuprosess identifiserer vi de best egnede og best motiverte søkerne for jobben. Der det er ønskelig fra oppdragsgiver å drive et diskret søk i markedet, jobber vi via våre nettverk, og via søk i anerkjente databaser, for å finne akkurat de personene som best passer til stillingen.

Scalas rekrutteringsprosess

Scalanorge Rekruttering og Bemanning

01. Kravspesifikasjon

I samarbeid med oppdragsgiver innhenter Scala nødvendig informasjonen for å sette opp en detaljert kravspesifikasjon for stillingen. Scala forelegger dessuten et forslag til tidsplan for rekrutteringsprosessen.

02. Annonsering og søkefase

Scala utarbeider forslag til annonsetekst og -utforming, samt fremlegger forslag til annonseringsplan. Scala foretar videre søk etter egnede kandidater i egne databaser, gjennom nettverk og via sosiale medier.

03. Første utvalg/ longlist

Scala gjennomgår og sorterer innkommende søkere og kandidater i henhold til avgjørende kriterier på bakgrunn av kravspesifikasjonen og utarbeider en liste over aktuelle kandidater som skal kontaktes.

04. Kontakt og innledende samtaler

Scala gjennomfører innledende intervjuer med de kandidatene som gjenspeiler kravspesifikasjonens kriterier. Disse føres som uforpliktende samtaler der Scala presenterer stillingen og den aktuelle virksomheten, og ber om at kandidatene redegjør for sin bakgrunn og motivasjon for den aktuelle stillingen.

05. Andre utvalg/ shortlist

Etter innledende kontakt og uforpliktende samtaler, vil Scala vurdere utarbeide en liste over de mest relevante kandidatene til den videre prosessen. Kvalifiserte kandidater inviteres videre til dybdeintervjuer.

Scala gir tilbakemelding til alle kandidater.

06. Dybdeintervjuer

Under dette andre intervjuet vil Scala sette søkelys på kandidatenes motivasjon, samt faglige- og personlige forutsetninger i samsvar med kravspesifikasjonens kriterier for denne stillingen. Under møtet vil vi også kartlegge relevante referansepersoner, aktuelt tidsperspektiv, og kandidatens forventninger/ ønsker.

07. Referanser & testing

Dersom det inngås avtale om testing, vil Scala gjennomføre personlighets- og/ eller evnetester. Testresultatene gjennomgås sammen med kandidaten i en personlig oppfølgings- og evalueringssamtale. Det gjennomføres flere grundige intervjuer med kandidatenes oppgitte referansepersoner. Scala evaluerer kandidatene ved hjelp av forutgående intervjuer, referanser og eventuelle testresultater.  Scala kan etter nærmere avtale også tilby bakgrunnssjekk av kandidater.

08. Presentasjon

Scala presenterer de mest relevante og motiverte jobbsøkerne i et møte med oppdragsgiver. Sammen med oppdragsgiver velges de mest relevante kandidatene til avsluttende intervjuer.

09. Sluttintervjuer med oppdragsgiver

Oppdragsgiver oppfordres til å delta i sluttintervjuene der de best kvalifiserte kandidatene inviteres (ofte 2-3 kandidater). Etter gjennomførte sluttintervjuer vil Scala i samarbeid med oppdragsgiver komme frem til en anbefalt kandidat til stillingen.

10. Signering, ansettelse

Scala kontakter alle aktuelle kandidater for å informere om sluttføring av prosessen. Valgt kandidat inviteres til et forhandlings-/ kontraktsmøte, der vi om ønskelig kan delta eller tilrettelegge for å sikre at ansettelsesprosessen kan sluttføres raskt og tilfredsstillende.

Andre tjenester vi tilbyr

Bemanningsutleie

Rekruttering til
faste stillinger

Rådgivning

Executive Search
& Selection

Testing av kandidater

Tester vi benytter