Skip to main content

Bemanningsutleie

Utleie av arbeidskraft har vært økende, og vi opplever at det finnes gode grunner for å leie inn arbeidskraft i perioder: Man beholder fleksibilitet i forhold til igjen å kunne tilpasse kapasitet til behov for arbeidskraft ved en fremtidig nedgang i arbeidsmengden.

Man kan “ta topper” i arbeidsmengden som følger av sesongsvingninger, uten å øke arbeidsstokken permanent. Og man kan, for å sikre seg at arbeidstakeren passer i bedriften, teste vedkommende over en avtalt periode før man eventuelt ansetter i en fast stilling.

Vi i Scala har i mange år drevet med utleie av arbeidskraft til både tekniske og merkantile stillinger. Vi jobber fortsatt med dette, og følger selvfølgelig det nye direktivet for bemanningsutleie for å sikre at våre utleide medarbeidere får de rettigheter og den lønn de har krav på. Om du trenger hjelp til å løse dine midlertidige bemanningsbehov, enten det er på helt kort eller på litt lengre sikt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette er et marked vi kjenner godt, og vi har tilknyttede vikarer som har jobbet for oss lenge, og som vi har meget gode referanser på.

Vi hjelper deg gjerne, så ta kontakt for en uforpliktende samtale med en av oss.

Andre tjenester vi tilbyr

Bemanningsutleie

Rekruttering til
faste stillinger

Rådgivning

Executive Search
& Selection

Testing av kandidater

Tester vi benytter