Skip to main content

Våre tjenester

Bemanningsutleie

Utleie av arbeidskraft har vært økende, og det finnes gode grunner for å leie inn arbeidskraft i perioder.

Rekruttering til faste stillinger

Vi i Scala jobber nært med våre kunder for å sikre at vi har en fullstendig forståelse av vår kundes bedrift og spesifikke behov i forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere.

Rådgivning

Scala tilbyr rådgivningstjenester skreddersydd etter behov.

Executive Search & Selection

Såkalt Executive Search & Selection er en prosess vi følger når vi rekrutterer til lederstillinger eller spesialiststillinger.

Testing av kandidater

Evnetester kan si noe om dine kognitive evner. Slike tester måler evne til logisk og analytisk tenkning og ditt potensiale for å lære nye ting.

Tester vi benytter

Vi benytter personlighetstester som bygger på anerkjente teorier om personlighetstrekk, bl.a. femfaktormodellen (The five Big 5 Personality Traits).